De Belgische Arbitrage Instelling vzw.

 

Mediar bvba voorziet in de contracten en in de algemene verkoopsvoorwaarden in de handelsdocumenten, de bevoegdheid voor de Belgische Arbitrage Instelling vzw, om de handelsgeschillen definitief te beslechten conform haar werkingsreglement.

 

-> de clausule daartoe luidt als volgt:

 

"als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement dat kosteloos kan bekomen worden bij de BAI vzw, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules."

 

 

Het is de taak van de arbitrage-instelling om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de arbitrageprocedure administratief en juridisch te organiseren.

De Belgische Arbitrage Instelling vzw doet daarvoor beroep op een database van advocaten, allen met een jarenlange praktijk in het handelsrecht. Voor de technische geschillen wordt beroep gedaan op één / meerdere experten die specifiek worden aangesteld obv het voorwerp van het geschil en om deze reden een grote deskuindigheid waarborgen.

 

 

 

 

 

 

 

 -> Alle informatie kan opgevraagd worden bij:

Belgische Arbitrage Instelling vzw

Lieven Bauwensstraat 20

8200 Brugge.

(T): 050/ 32.35.95

(F): 050/ 45.60.74

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.