Voordelen.

  • SNELHEID: De Belgische Arbitrage Instelling garandeert een procedure die wordt afgerond met een arbitraal vonnis, binnen een zeer korte periode. De gemiddelde termijn van een arbitrageprocedure bij de BAI vzw is 3 maand !! Dit is mogelijk omdat in deze procedure de scheidsrechter zelf de touwtjes in handen heeft, en streng wordt gewaakt over de verweertermijnen die vastliggen in het werkingsreglement.

 

  • Tegen een arbitraal vonnis is geen beroep op de feiten mogelijk. Het is de bedoeling geweest van de wetgever om het geschil definitief te beslechten en de mogelijkheid uit te sluiten om het geschil nogmaals op de lange baan te schuiven !!

 

  • FINANCIEEL: de kosten van de arbitrageprocedure liggen vast in het werkings-reglement van de Belgische Arbitrage instelling vzw, en zijn door partijen op voorhand gekend. De BAI vzw vraagt de procedurekost voor ½ te provisioneren. Mediar bvba betaalt voor haar klanten die provisie van de procedurekost bij de arbitrage-instelling !!
    Dit impliceert dat de financiële drempel voor de Mediar-klanten weg is. U hoeft zich niet te bedenken hoeveel u eerst zal moeten provisioneren, alvorens via deze procedure uw gelden te recupereren.
    De Mediar-klant betaalt geen provisies.
    Vanzelfsprekend dient hierbij uitzondering te worden gemaakt voor het geval Mediar bvba op voorhand kan vaststellen dat op tegenpartij geen recuperatiemogelijkheden meer zijn, en dat ogv een objectief deurwaardersrapport.

 

  • De arbitrageprocedure heeft een vertrouwelijk karakter. Het arbitraal vonnis wordt niet gepubliceerd, zodat het geschil enkel gekend is tussen partijen en bij de arbitrage-instelling.