Toepassing.


Arbitrage is van toepassing op alle geschillen die vatbaar zijn voor een dadingsovereenkomst. We onderscheiden de technische geschillen (bvb: bouwsector, automobielsector,…) en de wanbetalingen al-dan-niet onder vorm van protest.

 

Bepaalde rechtstakken blijven voorbehouden voor de specifieke rechtsmacht, en kennen geen toepassing van arbitrage: oa strafrecht, personen- en familierecht, arbeidsrecht (er is geen arbitrage mogelijk in de verhouding werkgever-werknemer in een klassiek arbeidscontract), overheidsopdrachten,….