Soorten.

 

  • AD HOC: partijen kunnen er voor kiezen om hun onderling geschil voor te leggen aan een arbiter, die zij zelf voordragen. Voorwaarde is derhalve dat er een eensgezindheid bestaat omtrent de keuze van de scheidsrechter, zoniet dient de rechtbank alsnog geïnterpelleerd te worden.
  • INSTITUTIONELE ARBITRAGE: partijen kiezen er voor om hun geschil te laten beslechten door een arbitrage-instelling, welke werkt volgens een vast arbitrage-reglement. Dit komt de snelheid en de kenbaarheid van de arbitrageprocedure ten goede.

 

Als Mediar-klant opteert U voor de institutionele arbitrage. Uw handelsdocumenten worden bij het lidmaatschap aangepast en de Belgische Arbitrage Instelling vzw verkrijgt de bevoegdheid om uw handelsgeschillen te beslechten.